O NÁS

Společnost ra15 a.s. vznikla spojením zavedených ateliérů rala s.r.o. a ateliér 15 s.r.o. založených v roce 2005. Společné portfolio představuje realizace projektů všech rozsahů a typologických druhů. Ateliér zajišťuje komplexní služby v oblasti architektury a urbanismu, zahrnující veškeré výkonové fáze projekčního procesu:

• příprava zakázky
• návrh/architektonická studie stavby
• vypracování dokumentace pro územní řízení
• vypracování dokumentace pro stavební řízení
• vypracování dokumentace pro provedení stavby

• inženýring a jednání s úřady
• vypracování dokumentace zadání stavby
• spolupráce při výběru dodavatele
• výkon autorského a technického dozoru
• spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

VEDENÍ ATELIERU

doc. Ing. arch. Radek Lampa
předseda představenstva/partner

ČKA 2457

architekt

lampa@ra15.cz

vzdělání a praxe

1983–1988 / Fakulta architektury, ČVUT – Praha

1988–1990 / architekt, Krajský projektový ústav Praha

1990–2000 / architekt, AP ateliér, spolupráce s Josefem Pleskotem

2000–2005 / architekt, ateliér FACT, společník

2005–dosud / hlavní architekt, založení vlastního arch. ateliéru rala s.r.o.

2015–dosud / ra15 skupina

 

pedagogická činnost

2014–dosud / vedoucí ateliéru FA ČVUT

Ing. Libor Hrdoušek
místopředseda představenstva/partner

ČKAIT 0007069

stavební inženýr

hrdousek@ra15.cz

vzdělání a praxe

1986–1990 / Fakulta stavební, ČVUT – Praha

1992 / postgraduální studium, Fakulta stavební, ČVUT – Praha

1993–1999 / atelier Omicron-K

1999–2003 / ateliér FACT, společník

2003–dosud / hlavní inženýr, založení vlastního ateliéru atelier 15 s.r.o

2015–dosud / ra15 skupina

 

pedagogická činnost

2016–dosud / výuka FSV ČVUT

Ing. David Hřebačka
partner

 

 

hrebacka@ra15.cz

 

2002 / Fakulta stavební, ČVUT

2004–2007 / FACT v.o.s

2007–dosud / ra15

Ing. arch. Tomáš Kroužil
partner

 

 

krouzil@ra15.cz

 

2016 / Fakulta architektury, ČVUT

2014–dosud / ra15

TÝM

Ing. arch. Jiří Ptáček

ptacek@ra15.cz

Ing. arch. Kateřina Havlová

havlova@ra15.cz

Ing. arch. David Buroň

buron@ra15.cz

Ing. arch. Oleg Kovalyuk

kovalyuk@ra15.cz

Ing. arch. Veronika Kovandová

kovandova@ra15.cz

Ing. arch. David Skalický

skalicky@ra15.cz

Ing. Renata Bártková DiS.

bartkova@ra15.cz

Ing. arch. Klára Matysková

matyskova@ra15.cz

Ing. arch. Anastasija Lazova

lazova@ra15.cz

Ing. arch. Jiří Příhoda

prihoda@ra15.cz

Ing. Ing. arch. Michal Čížek

cizek@ra15.cz

Bc. Zdena Dočekalová

docekalova@ra15.cz

Maxim Petricov

petricov@ra15.cz

Bc. Viktorie Zlochová

zlochova@ra15.cz

Bc. Lukáš Staněk 

stanek@ra15.cz

Bc. Lucie Myšáková

mysakova@ra15.cz

Bc. Barbora Štolpová

stolpova@ra15.cz

OCENĚNÍ

2022 / 3. místo v soutěži – Park Černovická pískovna – Statutární město Brno

2022 / 2.-3. místo v soutěži – Aqua hotel Oko nad Pecí – Premium Real Estate s.r.o.

2020 / 2. místo v soutěži – Terminál Praha východ – Správa železnic

2020 / Nominace na Českou cenu za architekturu – Hotel Urban Creme, Na Poříčí, Praha

2019 / 2. místo v soutěži – Nádraží Praha Veleslavín – Správa železnic

2019 / 1. místo v soutěži – Rezidence Nádraží Žižkov – Penta Real Estate

2019 / Odměna v soutěži – Špitálka Brno – Statutární město Brno

2018 / Stavba roku – Urbanistický projekt roku – Zastavovací plán Letiště Václava Havla Praha

2017 / Kanceláře roku – Vítěz v kategorii Finanční instituce – PPF Gate fit out  – Air Bank

2016 / 1. místo v soutěži – Veřejný prostor před Terminály 1 a 2 Letiště Václava Havla Praha – IPR Praha

2004 / Piranesi Award – čestné uznání – Generální konzulát ČR v Mnichově

2000 / Grand Prix Obce architektů – cena – bytový dům v Horažďovicích

1995 / Grand Prix Obce architektů – čestné uznání – vila ve Vraném nad Vltavou

1995 / Grand Prix Obce architektů – čestné uznání – rekonstrukce Lvího dvora na Pražském hradě

1995 / Grand Prix Obce architektů – hlavni cena – radnice v Benešově

1993 / Grand Prix obce architektů – čestné uznání – továrna Megafyt R 1, Vrané nad Vltavou