ra15 a.s.

office:
Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha 2

invoicing address:
Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5

contact:
+420 257 217 217

info@ra15.cz

IČ: 06647642, DIČ: CZ06647642

Městský soud v Praze, odd. B vl. 23014