Spolkový dům Horažďovice

kulturní stavby

Autoři: Radek Lampa, Libor Hrdoušek, Tomáš Kroužil, David Buroň, Pavla Janečková, Dominika Klavrzová

Rok studie: 2019

Investor: Město Horažďovice

Místo: Strakonická 16, Horažďovice

 

Významná veřejná a městská budova, kulturní, společenské a výukové centrum. Návrh všechny tyto atributy spojuje v jeden celek a obohacuje o kvalitní veřejný prostor. Konceptem návrhu se staly 3 motivy – historická stopa, vztah k místu, moderní městská budova.

Historická stopa je téma, které formuje návrh s ohledem na původní uliční linie a blokovou zástavbu v blízkosti centra obce. Napravujeme tak necitlivé zásahy minulosti do původních struktur města a dáváme místu nový význam – život.

Vztah k místu zdůrazňujeme především ve vymezení a v tvorbě veřejného prostoru. V návrhu navazujeme na silné stránky místa a eliminujeme ty slabé. Vytváříme čitelný veřejný prostor na ose centrum – městská brána – sousoší sv. Josefa.

Moderní městská budova se může stát novou chloubou Horažďovic. Kontextuální přístup při tvorbě hmotového řešení a jednoduché architektonické ztvárnění byly základem pro budovu, která do svého okolí vstupuje ohleduplně, avšak sebevědomě. Srdcem komplexu Spolkového domu je nově vzniklý vnitřní dvůr. Nad něj se zvedá hmota knihovny, která tak umožňuje maximální propojení dvoru s novým veřejným prostorem v Plzeňské ulici a s Josefským náměstím. Vzniká tak důstojný a především přehledný vstupní prostor do městské budovy. Dvůr je na očích všem návštěvníkům domu, umožňuje vizuální kontakt mezi prostory navzájem, vytváří živý parter a prostor pro společná setkávání. Dispoziční řešení propojuje všechny funkce a přináší celému komplexu otevřenost, srozumitelnost a zároveň živočišnost. Jen tak se Otava může stát přirozeným středem kulturních, vzdělávacích, společenských a sociálních potřeb města.