Špitálka Brno

urbanismus

Autoři: Radek Lampa, Libor Hrdoušek, Tomáš Kroužil, Pavel Fajfr, Dominika Klavrzová

Rok studie: 2019

Investor: Statutární město Brno

Místo: Brno – Zábrdovice

Ocenění: Odměna v soutěži

 

Urbanistický návrh lokality Špitálka odměněný porotou v mezinárodní ideové soutěži.

Prioritou nebylo navržení jednotícího urbanistického konceptu – hlavní myšlenka je postavena na nalezení a pochopení jednotlivých různorodých částí řešeného území. Velké úsilí jsme věnovali zkoumání místa, jeho urbánní struktuře a především jeho historii, charakteristice a atmosféře. Podařilo se nám najít 3 základní urbánní struktury, které jsme nazvali: Bronx, Teplárna a Bloky. Každá z těchto struktur nám přišla něčím specifická a výjimečná. Nesnažili jsme se je spojit do jedné nekončící a nudné struktury ale naopak posílit jejich charakter, zdůraznit ho a individualizovat. Proto jsme zároveň vytvořili výrazná rozhraní, která struktury jasně vymezují. Nástroje vymezení jsou NMT (nová městská třída), Svitavská strouha s jejím přírodním okolím a nově navržený Volnočasový park. Důležité je si uvědomit, že tato rozhraní sice vizuálně vymezují jednotlivé struktury ale zároveň slouží jako důležité místo pro lidské propojení a centra městského života.