Letiště Václava Havla Praha – Přestavba Terminálu 1 a Prstu A a B

dopravní stavby

Autoři: ra15, Benthem Crouwel Architects, Arcadis

Rok studie: 2018

Investor: Český Aeroholding a.s.

Místo: Letiště Václava Havla Praha

 

Studie proveditelnosti komplexních úprav toků cestujících a bezpečnostního režimu v rámci Terminálu 1 po uvedení do provozu nové infrastruktury v T2 (rozšíření Terminálu 2 a výstavba Prstu D). Záměrem je připojit Prst B Terminálu 1 k schengenské části letiště s novým transferovým bodem, vybudovat centralizovanou bezpečnostní kontrolu v T1 místo stávajících decentralizovaných stanovišť a nový příletový koridor z Prstu A – tím by došlo k oddělení odlétávajících a přilétávajících cestujících v non-schengenské části.

Studie proveditelnosti obsahující provozní, požárně-bezpečnostní i stavebně-technické řešení byla vypracována v několika variantách s ohledem na dopad na všechny provozní části T1 a prstu A, včetně etapizace stavby.